Nieuwsbrief 21/22-2


Vanuit het bestuur


Covid: We hebben weer een persconferentie met nieuwe maatregelen gehad. Gelukkig hoeven we (nog) niet te sluiten. Wel is het mondkapje in openbare gebouwen (dus ook in de hal van de Trekvogel) verplicht en moet u weer 1,5 mafstand houden.

Wij blijven erop aandringen dat u zich bij corona gerelateerde klachten afmeldt en persoonlijk contact vermijdt. Ventileer het lokaal goed en sluit de ramen weer als je groep het lokaal verlaat. NB. Wij hebben om het milieu te sparen ervoor gekozen geen gebruik meer te maken van de weggooi bekertjes, maar de kopjes weer gewoon te gebruiken en na gebruik af te wassen. 


Bestuurssamenstelling:

We zijn nog steeds dringend op zoek naar een secretaris! Wie meldt zich?

De werkzaamheden van de secretaris zijn: notuleren, agenda maken voor de 6 bestuursvergaderingen in één seizoen, nieuwsbrieven opstellen en periodiek aan alle leden verzenden en de persberichten maken. Wie oh wie?


Volgens de statuten bestaat ons bestuur uit 5 mensen met als dagelijks bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zoals u kunt zien komen we al jaren bestuursleden te kort. Heeft u interesse om ons bestuur te versterken (jeugd, evenementen?), meld u aan!


Bestuurssamenstelling per 1 januari 2022:

Maarten van Rossum de nieuwe voorzitter

Greet Burggraaff: penningmeester en beheer Trekvogel

Hetty Vermeulen: algemeen bestuurslid Jeugd (en evenementen)

Annemarie Bakker: ledenadministratie


N.a.v. de bestuursvergadering van 26 oktober j.l.:


-Schoonmaak Atelier

Aan het begin van het seizoen heeft het bestuur het lokaal schoongemaakt en de ramen gelapt. Omdat er nog veel onzeker was qua Corona maatregelen hebben we geen oproep gedaan voor hulp. Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd naar voren gebracht dat we als bestuur, juist omdat er maar weinig bestuursleden zijn, vaker om assistentie van de leden en cursisten moet vragen. Voorgesteld werd om een schema te maken voor de schoonmaak van het lokaal. Fijn dat er met ons meegedacht is en we hebben het volgende rooster en plan gemaakt.


We beginnen dit seizoen: 

Blok 1 is voor de woensdagochtend groep. 

Blok 2 is voor de woensdagavond groep. 

Blok 3 is voor de donderdagmiddag groep. 


De dienstdoende  groep:

-maakt het lokaal dan 1x per blok goed schoon:

-lapt de ramen binnen en buiten (neem eventueel eigen spullen mee, trapje staat in het magazijntje)

-dweilt het lokaal minimaal 1x (dweilstok staat in magazijntje, dweil hierna svp wassen)

-wast de vaatdoeken en theedoeken (elke week)

Voor alle groepen

– natuurlijk haalt iedere groep na de les gewoon even een bezem door het lokaal en zorgt dat het keukenblok netjes blijft.

– is papierbak vol? graag volle doos dichtvouwen en in de kar (staat in de hal) bij de voedselbank doen en weer een lege doos neerzetten. 

– vuilnisbak vol? restafval mag in de container van de voedselbank bij de ingang van het gebouw. Nieuwe vuilniszakken liggen onderin de kast. 

– PMD zak vol? Volle zak bij papierkar van de voedselbank zetten. Zij brengen alles 1x per week weg. 

🧻 papieren handdoeken bijvullen (voorraad achter magazijn deur, geen sleutel nodig, alleen knop indrukken) 

🧴Is de handzeep (bijna) op, dan kan deze worden bijgevuld uit de voorraadfles.

– boodschappen: mis je iets of is er iets bijna op? Stuur even een app of mail naar Greet


De dinsdagavond groep willen wij vragen elk blok de kussenslopen van de kussens op het podium te wassen en het kleed buiten uit te kloppen. 

We hopen op jullie medewerking! En we verheugen ons nu al op elk blok een lekker fris lokaal!


Docentenvergoeding

Het verzoek om de vergoeding voor de docenten te verhogen hebben we uitgebreid besproken en we zijn tot het volgende besluit gekomen: 

De corona epidemie maakt alles wel heel onzeker. Het aantal per groep is al krap. Nu moet je minstens 7 personen per groep hebben om uit de kosten te zijn en laten we kleinere groepen toch doorgaan. (N.B..een lid betaald 7 euro per les, een docent krijgt 46 euro vergoeding per les, er moeten dus minimaal 7 deelnemers per groep zijn, om alleen al de docentenvergoeding te financieren) 

We vinden verhogen van de docentenvergoeding in deze onzekere tijd te tricky. We hebben besloten voor dit seizoen de docenten vergoeding niet te verhogen. Voor volgend seizoen bekijken we dit te zijner tijd. 

De beslissing om de docenten bij sluiting van het atelier niet door te betalen is weloverwogen genomen. De vereniging heeft een redelijke reserve maar indien wij bijvoorbeeld bij sluiting van een half jaar de docenten zouden doorbetalen zou dat ons vermogen bijna halveren. De gevolgen van Corona zijn nog steeds te onzeker, in het belang van het voortbestaan van de vereniging zien wij ons genoodzaakt om bij sluiting van het atelier ons bij het huidige standpunt te houden. 


De Trekvogel

Door alle onzekerheid rondom Corona is er besloten voorlopig nog geen toestemming te geven voor gebruik van andere partijen. Er zijn momenteel dus alleen activiteiten in de hal van de Voedselbank, ’t Anker, Tympaan De Baat en het AKM. 

Informatie: https://www.trekvogelmijdrecht.nl/evenementen-agenda

Oproep aan alle groepen: hang werk op in de hal!  


Workshops

AKM organiseert deze winter weer diverse workshops, te weten:

11 december van 9.30-11.45 uur Kerstkaarten maken voor jong & oud

kosten: € 15,- incl. materiaal; docent: Moniek van Dijk

18 december van 9.15-12.45 uur Rendier boetseren met powertex

kosten € 15,- excl. materiaal: € 39,-; docent: Angelique Streefkerk

22 en 29 januari van 9.30-11.45 uur Sculptuur van papier maché

kosten € 35,- incl. materiaal; docent: Ellen Stapper Müller

Voor uitgebreidere informatie over de workshops, zie https://atelierdekrommemijdrecht.nl/workshops


Exposeren

De expositie bij het gezondheidscentrum aan de Hoofdweg is na 1,5 jaar gewisseld. Er hangen nieuwe werken van: Dicky Oudshoorn; Corry van der Pouw – Kraan; Nellie van Rijn; Ria Blommaert; Joan Sacher; Mascha Benner; Ria Wester, Renate Nonnekes en Hetty Vermeulen. Helaas is door de corona maatregelen het gezondheidscentrum weer niet meer vrij toegankelijk. Het bestuur bedankt Renate Nonnekes en Ria Wester en alle andere hulpen weer voor de organisatie van deze mooie expositie.

De volgende expositie willen we naar het thema “kunststromingen” inrichten. Daarin is voor iedereen wel iets mogelijk, leek ons.


OPROEP

  • aan docenten: Willen jullie aandacht besteden aan de diverse kunststromingen en de leden/cursisten stimuleren binnen dit thema een werk te maken?
  • aan leden/cursisten: jeugd, beginnend of gevorderd: schroom niet om een werk aan te melden voor de komende nieuwe expositie eind februari.
  • deze werken en/of schetsen mogen ook in de hal worden opgehangen.


Tot slot willen we Alize Engel bedanken voor haar inzet als docent. Zij Heeft aangegeven dat zij momenteel erg veel verplichtingen heeft en heeft de keuze moeten maken om de lessen bij het AKM te laten vervallen. Dit blok is dan ook haar laatste blok. Gelukkig hebben wij Adriaan van der Veer bereid gevonden om in blok 2 de vrijgekomen plek op de woensdagavond in te vullen. Adriaan is een zeer ervaren kunstdocent en heeft jaren les gegeven op het Veenlanden College. De woensdagavonden in blok 2 hoopt hij te starten met het thema stilleven. Geen gewone fruitschaal of bos bloemen, maar een stilleven dat creativiteit uitdaagt…


We wensen alle leden en cursisten veel teken- en schilder plezier! 


Het bestuur:


Hetty Vermeulen
Greet Burggraaff
Maarten van Rossum
Annemarie Bakkerkan geen reacties worden gegeven.