Nieuwsbrief 21/22-1


Aan alle leden, cursisten en docenten,


Hieronder de eerste nieuwsbrief van het cursusjaar 2021-2022 en in de bijlage het verslag van de ALV. 


Vanuit het bestuur

Het bestuur is superblij dat de groepen weer in het geheel mogen starten, maar wij blijven erop aandringen dat u zich bij corona gerelateerde klachten afmeldt en persoonlijk contact vermijdt. Ook nu de 1,5 m. binnenkort geen noodzaak meer is. Ventileer het lokaal goed en sluit de ramen weer als je groep het lokaal verlaat.


Secretaris!

We zijn nog steeds dringend op zoek naar een secretaris! Wie meldt zich?

De werkzaamheden van de secretaris zijn: notuleren, agenda maken voor de 6 bestuursvergaderingen in één seizoen, nieuwsbrieven opstellen en periodiek aan alle leden verzenden en de persberichten maken. Wie oh wie?


Terugblik op de Atelierroute

De AKM-exposanten (Ria Blommaert, Maarten van Rossum, Ira Rost, Greet Burggraaff en Hetty Vermeulen) hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Het niveau was hoog. Helaas lagen we wat uit de route en was het aantal bezoekers minder dan voorgaande jaren. 


Terugblik op de ALV

Aanwezig waren 18 personen. Maarten van Rossum is toegetreden tot het bestuur. Hij hoopt per 1 januari 2022 het voorzitterschap van Hetty over te nemen. Hetty wordt dan weer algemeen bestuurslid. In de bijlage vindt u het verslag van de ALV. 

Na de vergadering was het tijd voor een hapje en een drankje EN de pubquiz. Deze was uitmuntend georganiseerd door Annemarie Bakker, Meiki van Suchtelen en Carin de Hondt. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Onze dank voor de organisatoren!


De Trekvogel

Er gaan dit jaar meer activiteiten in de hal van de Trekvogel plaatsvinden, zoals koken met licht demente mensen of mensen met een beperking, een taalgroepje op dinsdag, een kookgroep op maandag. Ook het Anker maakt voor hun maandelijkse lunch gebruik van de hal. 

Tot nu toe maakte de voedselbank de hal en hun lokalen zelf schoon, maar zij doen nu een oproep aan alle gebruikers om zich aan te melden voor de schoonmaak van de hal. Wilt u zich daarvoor beschikbaar stellen?? Neem contact op met de Voedselbank: 06 – 3302 0903. (ma-vr van 9:00-17:00).

Tot slot een verzoek aan de sleutelhouders: Bent u de laatste, die het pand verlaat, draai dan altijd de buitendeur op slot! De buitendeur niet alleen dichttrekken, maar afsluiten.


Workshops

AKM organiseert dit najaar weer diverse workshops, te weten:

4 oktober: powertex ijsvogel (tot nu toe 8 aanmeldingen)

2 en 9 oktober: 3D recycling ouder en kind

23 en 30 oktober: acryl pouring (tot nu toe 2 aanmeldingen)

11 december: kerstkaarten maken voor jong en oud

18 december: powertex elandje

Informatie over de docenten en de prijzen vindt u op de website: https://atelierdekrommemijdrecht.nl/workshops Opgeven kan bij de ledenadministratie.


Exposeren

De expositie bij de Hoofdweg hangt er ivm corona al 1,5 jaar. Tijd voor vernieuwing. In overleg met de expositiecommissie Renate Nonnekes en Ria Wester is er voor gekozen om volgens rooster in de tweede helft van oktober te wisselen. Voor opgave mail Renate: rnonnekes@hotmail.com en houdt het mededelingenbord in de gaten.

Vorig jaar hebben de dinsdagochtend groep en de donderdagmiddag groep werk in de hal geëxposeerd, waarvoor onze dank. Tijdens de atelierroute is een deel van dat werk in het magazijn geplaatst. 

Dit jaar willen we alle groepen in de gelegenheid stellen om werk in de hal op te hangen. Het bestuur heeft nu ook in de hal de metalen rekken opgehangen waar werk opgehangen kan worden. Het is de bedoeling dat dit werk lekker varieert. Iedereen mag hier zijn of haar werk laten zien.


Docenten gezocht!

Om alle dagdelen te kunnen vullen en om variatie aan de groepen te kunnen bieden zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe docenten. Weet je iemand die les wil geven of is er iemand waar je wel eens les van zou willen hebben? Laat het ons weten!


Lokaal

Tijdens de ALV is er voorgesteld om de schoonmaak van het lokaal per toerbeurt te laten rouleren. Het bestuur is blij met dit voorstel en gaat dit voorstel op de komende bestuursvergadering bespreken. Laten we ondertussen het lokaal met elkaar netjes houden. 

  • graag voor het verlaten van het lokaal het lokaal aanvegen, wasbak schoonmaken en aanrechtje + koffiespullen schoon achterlaten
  • als de papierdoos vol is, mag deze doos in de papierkar bij de voedselbank. Zij hebben vaak lege dozen en verwissel de volle doos voor een lege doos. Als er niemand van de voedselbank is, leg dan even een briefje neer met de vraag een lege doos bij onze deur neer te zetten. De zak met drinkkarton (ook de koffiebekers), blik en plastic mag ook bij de papierkar geplaatst worden. Volle vuilniszakken met restafval mogen in de restafvalcontainer buiten bij de ingang. 
  • graag bij het oprollen van de gordijnen even opletten dat de rol niet scheef oprolt. 


Vele handen maken licht werk!! Alvast bedankt.


Vriendelijke groet,


Het bestuur:

Hetty Vermeulen

Greet Burggraaff

Maarten van Rossum

Annemarie Bakkerkan geen reacties worden gegeven.