Voor Docenten


Informatie voor docenten AKM

Atelier de Kromme Mijdrecht is een gezellige vereniging van amateur kunstenaars in De Ronde Venen. We hebben ca. 115 leden en cursisten, waarvan 16 jongeren (8 tot 18 jaar), die verdeeld over 13 dagdelen lessen volgen. Elke groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 liefhebbers, en is tamelijk vast van samenstelling. Leden zijn lid voor een seizoen en volgen 3x 10 lessen, cursisten doen mee per blok van 10 lessen. 


Atelier

Ons atelier is een schoollokaal met een berghok in voormalig basisschool De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. We beschikken over tien ezels, (voor een deel verstelbare) tekentafels en twee drukpersjes. Volwassen leden zorgen zelf voor hun materiaal, jeugdleden werken met materiaal van de vereniging.


Seizoen

Ons seizoen is ingedeeld in 3 blokken van 10 lessen en loopt van ongeveer begin september t/m eind mei. Elk blok krijgen de groepen een andere docent (voor zover mogelijk). Zie https://atelierdekrommemijdrecht.nl/cursusprogramma.


Vergoeding vanaf seizoen 2023-2024

De docent krijgt een vergoeding voor het aantal gegeven lessen waarin een verschil is tussen gediplomeerd en ongediplomeerd. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding voor docenten die buiten de gemeentegrenzen wonen. In de tabel hieronder staan de bedragen.

 

Docenten     Vergoeding/les       10 lessen    Reiskosten per les*
Gediplomeerd volw. € 50,00 / 2¼ uur € 500,00 € 5,00
Ongediplomeerd volw. € 45,00 / 2¼ uur € 450,00 € 5,00
Gediplomeerd jeugd € 30,00 / 1¼ uur € 300,00 € 5,00
Ongediplomeerd jeugd € 26,00 / 1¼ uur € 260,00 € 5,00


*Reiskosten docenten buiten De Ronde Venen wonend en Abcoude Baambrugge. 

 

Nieuwe docenten

Vrijwel elk seizoen zoekt het AKM nieuwe docenten. Docenten kunnen zichzelf melden, daarnaast gaat het AKM actief op zoek. Met nieuwe docenten wordt uiteraard een kennismakingsgesprek gevoerd en bij wederzijds goedvinden wordt de nieuwe docent voor 1 of meerdere blokken ingedeeld. Docenten die dat willen kunnen ook van tevoren een keer komen kijken in het atelier, om bijvoorbeeld kennis te maken met de groep. Na een aantal lessen komen we graag horen hoe het bevalt en of er nog vragen of wensen zijn.


Sleutelhouders

Elke groep heeft een ‘sleutelhouder’ die er voor zorgt dat de deur op tijd open is, en na afloop het lokaal en gebouw afsluit. Tevens let deze clubgenoot er op dat het atelier netjes opgeruimd wordt na de les, zodat de volgende groep met een schone lei kan starten.


Uitval van lessen

Een docent gaat samen met het AKM wederzijds een verplichting aan om tien lessen per blok te geven. Per blok is er een inhaalles ingepland. Wanneer er om onverwachte redenen een les uitvalt, kan de docent de inhaalles gebruiken.


Inhoud en didactiek

Het AKM wil de docenten veel vrijheid geven in de aanpak van de lessen. Veel vrijheid houdt ook veel verantwoordelijkheid in. De docent neemt initiatief en stelt een aantal ideeën en voorbeelden ter inspiratie voor. In overleg met de groep wordt een keuze gemaakt voor de 10 lessen van een blok. De docent behoudt een professionele houding ten opzichte van de groep en zal voor ieder individu een gerichte en gelijke begeleiding geven.