Tarieven

Je kunt op drie manieren deelnemen aan de lessen van het AKM:
1. Lidmaatschap
2. Cursist
3. Strippenkaart

1. Lidmaatschap

Meld je je aan voor het hele cursusjaar dan word je lid van de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verlengd (opzeggen schriftelijk vóór 1 augustus). Als lid heb je korting op de prijs van de cursusblokken.

2. Cursist

Meld je je aan voor 1 of 2 blokken, dan bent je cursist. Je betaalt dan per cursusblok.

3. Strippenkaart

Met een strippenkaart kan je over een heel seizoen een aantal losse lessen volgen.
Je kunt dan kiezen op welk dagdeel en datum, mits er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Je moet deze lessen reserveren door minimaal 1 week van tevoren contact op te nemen met de ledenadministratie: leden@atelierkrommemijdrecht.nl. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet uitwisselbaar. De strippenkaart mag dus alleen
gebruikt worden door degene op wiens naam de kaart gezet is. Een strippenkaart is geldig voor 1 seizoen en kan niet naar een volgend seizoen meegenomen worden.

Tarieven seizoen 2017-2018

Volwassenen

Tarief Lid (3 blokken, 30 lessen): € 195,00 (€ 6,50 per les)
Tarief Cursist per Blok (10 lessen): €  85,00 (€ 8,50 per les)
Strippenkaart per les: €  11,00

Jeugd

Tarief Lid (3 blokken, 30 lessen): € 140,00 (€ 4,67 per les)
Tarief Cursist per Blok (10 lessen): €  60,00 (€ 6,00 per les)
Strippenkaart per les: €   8,00

 

Workshop

Tarief per workshop (5 lessen) € 55,00 plus € 7,50 materiaalkosten

 

Het verschuldigde cursusbedrag dient voor aanvang van het seizoen overgemaakt te worden op rekening NL98 INGB 0000 7685 33, ten name van Atelier de Kromme Mijdrecht (onder vermelding van naam deelnemer en dagdeel).

Volwassen leden en jeugdleden vanaf 18 jaar dienen zelf hun materialen aan te schaffen.

Voor de jeugdleden tot 18 jaar zijn materialen inbegrepen bij de lidmaatschaps- en cursusprijzen.