Tarieven

Je kunt op drie manieren deelnemen aan de lessen van het AKM:
1. Lidmaatschap
2. Cursist

1. Lidmaatschap

Meld je je aan voor het hele cursusjaar dan word je lid van de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verlengd (opzeggen schriftelijk vóór 1 augustus of per email aan leden@atelierdekrommemijdrecht.nl). Als lid heb je korting op de prijs van de cursusblokken.

2. Cursist

Meld je je aan voor 1 of 2 blokken, dan bent je cursist. Je betaalt dan per cursusblok.

Tarieven seizoen 2019-2020

Volwassenen

Tarief Lid (3 blokken, 30 lessen): € 210 (€ 7,00 per les)
Tarief Cursist per Blok (10 lessen): €  90,00 (€ 9,00 per les)

Jeugd

Tarief Lid (3 blokken, 30 lessen): € 150,00 (€ 5,00 per les)
Tarief Cursist per Blok (10 lessen): €  65,00 (€ 6,50 per les)

Workshop

De tarieven voor de workshops verschillen per workshop.

Deze zijn op dit moment nog niet bekend.

Het verschuldigde cursusbedrag dient voor aanvang van het seizoen overgemaakt te worden op rekening NL98 INGB 0000 7685 33, ten name van Atelier de Kromme Mijdrecht (onder vermelding van naam deelnemer en dagdeel).

Volwassen leden en jeugdleden vanaf 18 jaar dienen zelf hun materialen aan te schaffen.

Voor de jeugdleden tot 18 jaar zijn materialen inbegrepen bij de lidmaatschaps- en cursusprijzen.