Opzeggen

Het lidmaatschap bij Atelier de Kromme Mijdrecht wordt automatisch verlengd. Je kunt het lidmaatschap schriftelijk beëindigen, dit dien je vóór
1 augustus te laten weten aan de ledenadministratie:

Jan Outshoorn

leden@atelierdekrommemijdrecht.nl