Nieuwsbrief 21/22-3Beste leden, cursisten, jeugd en docenten, 

Hierbij weer een nieuwsbrief met een blije mededeling!  


Covid
We hebben gisteren weer een persconferentie met nieuwe maatregelen gehad en …. we mogen weer open, zie de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren De sleutelhouders dienen nog wel de QR-code te blijven checken van deelnemers vanaf 18 jaar,.Verder blijven we ventileren en dragen het mondkapje vanaf 13 jaar overal. Ook op je werkplek!


Groepsgrootte
Ivm de besmettelijkheid van de Omnikron variant willen we blok 2 en komend blok 3 werken met een maximum van 9 personen in het lokaal. Sommige groepen zijn groter. Wij vragen deze groepen onderling te overleggen wie om de beurt thuis kan werken, zodat dmv rouleren we niet met meer dan 9 cursisten in het lokaal aanwezig zijn. 

Zoals afgesproken kun je aan het eind van het seizoen de contributie van de vervallen lessen (minus €1,-) bij de penningmeester terugvragen (hoeft niet :)).


Bestuurssamenstelling
Per 1 januari 2022 ziet ons bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: Maarten van Rossum
Secretaris: vacature
Penningmeester: Greet Burggraaff
Algemeen bestuurslid Jeugd/Evenementen: Hetty Vermeulen 
Ledenadministratie: Annemarie Bakker


We zijn nog steeds dringend op zoek naar


1). een secretaris
De werkzaamheden van de secretaris zijn: notuleren, agenda maken voor de 6 bestuursvergaderingen in één seizoen, nieuwsbrieven opstellen en periodiek aan alle leden verzenden en de persberichten maken. Wie oh wie?


2). een algemeen bestuurslid
Hetty stopt per 1 september 2022 als bestuurslid. Jeugd en Evenementen zijn haar specifieke taken en hiervoor of een deel daarvan zoeken we opvolging. Wie wil aanspreekpunt zijn voor de jeugd en helpen met de jeugdactiviteiten? Verder heeft Hetty de evenementen in haar portefeuille. Te denken valt aan: in juni het straattheaterfestival, in september/oktober de kunstreis, in oktober/november de kunstavond en 1x per 2 jaar eind mei de atelierroute. Het gaat dan om deelnemers regelen, activiteiten aansturen, contactpersoon voor externe organisaties..

Als je interesse hebt om deze taken in het bestuur over te nemen of een deel daarvan laat het weten. Ook als je niet in het bestuur wilt maar best wel een van de taken onder je hoede wilt nemen zijn we al enorm geholpen. Laat het het graag weten aan een van de bestuursleden.  


Wijziging banknummer
Het bestuur van AKM heeft besloten van bank te wisselen. De bankkosten per jaar van de ING zijn hoger en de Rabobank biedt voor cultuurinstellingen meer subsidiemogelijkheden. Onze nieuwe rekeninggegevens zijn: Atelier de Kromme Mijdrecht NL59RABO 0123 3565 12. Wilt u dit in uw gegevens wijzigen?


Workshops
De volgende workshops worden in februari en maart georganiseerd:


Powertex workshop IJsvogel
Zaterdag 26 februari
Tijd: 13:30 – 16:45 uur
Kosten: 15 euro + 30 euro materiaalkosten,
Docent: Angelique Streefkerk


Powertex workshop Afrikaanse pop
Maandag 28 februari
Tijd: 9:15 – 12:45 uur
Kosten: 15 euro + 45 euro materiaalkosten,
Docent: Angelique Streefkerk 


Ouder-kind workshop 
Zaterdagen 12 en 26 maart
Tijd: 9:30 – 11:45 uur 
Kosten: 60 euro voor 2 deelnemers incl. materiaal
Docent: Moniek van Dijk


Aanmelden/info bij leden@atelierdekrommemijdrecht.nl 
Meer info op: https://atelierdekrommemijdrecht.nl/workshops 


Exposeren
Eind februari wordt de expositie weer gewisseld. Helaas was vrij bezoek nog steeds niet mogelijk. De volgende expositie willen we naar het thema “kunststromingen” inrichten. Daarin is voor iedereen wel iets mogelijk, leek ons. Hierbij een oproep:

-aan docenten: Willen jullie aandacht besteden aan de diverse kunststromingen en de leden/cursisten stimuleren binnen dit thema een werk te maken?
-aan leden/cursisten, jeugd, beginnend of gevorderd: schroom niet om een werk aan te melden voor de komende nieuwe expositie eind februari.
Op het informatiebord kun je lezen hoe je kunt aanmelden.

In de algemene hal mag iedereen werken of schetsen ophangen. Graag zelfs!


Heel veel plezier bij de herstart van de lessen volgende week. 


Vriendelijke groet,  


Het bestuur:
Maarten van Rossum
Hetty Vermeulen
Greet Burggraaff
Annemarie Bakker
kan geen reacties worden gegeven.