Start seizoen 2020-2021

Over een ruime week gaan de lessen in het AKM atelier aan de Karekiet 49 in Mijdrecht weer beginnen, vanaf maandag 30 augustus. In 14 groepen op verschillende dagdelen krijgen de deelnemers les van ervaren docenten die nagenoeg allemaal academisch geschoold en gediplomeerd zijn op het vakgebied van beeldende kunst. Bij verschillende dagdelen is nog plek, met name op de dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagmiddag jeugd, donderdagochtend, donderdagavond, vrijdagmiddag en vrijdagmiddag jeugd. En voor nieuwe aanmeldingen is nog steeds de jubileumactie van toepassing: 10 lessen voor 40 euro.
Meer info via: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

Artikel uit De Nieuwe Meerbode van 12-08-2020

kan geen reacties worden gegeven.