Donatie SC Johnson Cultuurfonds DRV

Begin mei ontving AKM via de gemeente bericht over een mooi initiatief van SC Johnson Cultuurfonds DRV dat 15.000 euro vrij maakte voor culturele organisaties die financieel te lijden hebben onder de coronacrisis.

Daar hebben we op gereageerd. Met name om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter norm is het lokaal opnieuw ingericht en het maximale aantal deelnemers per cursus is teruggebracht van 12 naar 9. Daardoor gaan inkomsten omlaag terwijl de docenten de gebruikelijke vergoeding ontvangen. Op 28 mei werd ons gemeld dat de gevraagde 500 euro aan AKM beschikbaar is gesteld. Op 10 juni werd de cheque overhandigd aan Hetty.

kan geen reacties worden gegeven.