Uitnodiging aan de leden en cursisten van het AKM

V6 nodigt leden AKM uit voor deelname aan project over Stelling van Amsterdam en Waterlinie

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn bij velen bekend door de grote forten. Deze forten en de Hollandse Waterlinie waren oorspronkelijk bedoeld als onneembare verdedigingswerken door het landschap onder water te zetten. Ze liggen nu vaak als kleine natuurreservaten (verborgen) in het landschap. Sommige zijn dichtgemetseld en onbegaanbaar, andere hebben publieke of particuliere functies gekregen.

V6 is een initiatief van Bas Kreuger en Menno Heling. Het is een project heeft als doel de diverse forten, bunkers, sluizen en andere objecten weer toegankelijk te maken en een nieuwe functie te geven. Hierdoor zou dit unieke erfgoed weer de aandacht en zorg krijgen, die voor het behoud van deze monumenten noodzakelijk is. V6 wil dit bereiken door samenwerking te stimuleren tussen overheden, organisaties en bedrijven en burgerinitiatieven, zoals verenigingen, stichtingen, actiegroepen, kunstenaars en bewoners uit de omgeving. V6 staat voor Verbinden, Vertellen, Verhalen, Verdienen, Vrijwilligers en (werk) Verzetten.

Uitnodiging aan de leden en cursisten van het AKM

Heling en Kreuger van V6 willen de leden en cursisten van het AKM uitnodigen deel te nemen aan het project; door kunstwerken te maken met de Waterlinie en Forten als inspiratiebron. Een van de groepen van het AKM is al onder leiding van Miriam Hommes aan de slag gegaan hiermee. Maar ook andere groepen en individuele leden kunnen deelnemen. De kunstwerken die dit oplevert zullen na selectie tentoongesteld worden in één van de forten, en daarna nog op aantal andere locaties, waaronder het Waterliniemuseum bij Utrecht. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 10-15 werken tentoongesteld worden. Er zal dus een selectie moeten plaatsvinden en het is de bedoeling dat het een verkooptentoonstelling is, waarbij de opbrengst ten goede komt een het beheren van de limietpaaltjes rond de forten. De selectie zal door V6, Miriam Hommes en een AKM-bestuurslid worden uitgevoerd.

V6 als project

In overleg met de provincie Utrecht zijn drie gebieden gekozen om deze opzet te testen: De Ronde Venen, Laagraven – ten zuiden van de A16 bij Utrecht – en het eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten. Het experiment start met het benoemen van een aantal kleinere projecten en objecten die voldoende aantrekkingskracht hebben om een groep inwoners te interesseren om zich actief voor projecten in te zetten. In samenspraak met een groep inwoners worden objecten gekozen, waarvan de geschiedenis gaat worden omschreven, fondsen voor projecten worden geworven en concreet werk wordt verricht. De informatieve verhalen en activiteiten van de inwonersgroepen worden vermeld op de website http://ifthenisnow.eu/nl, die is gericht op het verspreiden van informatie over cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie.

 

Initiatiefnemers

Wie een interessant en zinvol idee heeft voor objecten die deel uitmaken van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam kan dit melden bij de initiatiefnemers van V6. Zij zorgen voor ondersteuning van projecten vanuit hun specifieke kennis en ervaring. Bas Kreuger heeft kennis van de militaire geschiedenis, opgedaan bij het Kenniscentrum Waterlinie. Menno Heling is organisator van betrokkenheid van burgers en uitgever van ‘If then is now’. Zij begeleiden de projecten, verzorgen de communicatie over het project en schrijven een draaiboek en handleiding hoe de burgerinitiatieven worden aangepakt. Bas Kreuger is te bereiken via bas@kreugerinkultuur.nl of telefonisch: 06 4776 8450. Voor Menno Heling is dit menno@ifthenisnow.nl en 06 3197 4866.

kan geen reacties worden gegeven.